De danske udgravninger i Kalydon, Aitolien

De seneste forskningsresultater

07.09.2016 | Toa Klitgaard Riismøller

Dato tor 06 okt
Tid 15:15 16:00
Sted Antikmuseet, Victor Albecks Vej 3, bygn. 1414, Aarhus Universitet, Aarhus C

Klassiske Studier inviterer som en del af sin seminarrække i efteråret 2016 til foredrag om udgravningerne i Kalydon v. Søren Handberg

Foredraget vil fremlægge de nyeste forskningsresultater fra de seneste seks års arkæologiske feltarbejde i den antikke græske by Kalydon i Aitolien i Vestgrækenland. Ét af mange nye resultater drejer sig om tidspunktet for byens ødelæggelse.

Antikke kilder nævner at Kalydons befolkning, efter slaget ved Aktium i år 31 f.vt., blev forflyttet til Octavians nygrundlagte sejrsby Nikopolis. De seneste udgravninger har dog påvist ødelæggelseslag, som kunne indikere at byen blev forladt et århundrede tidligere.

 

Kontaktpersoner: Birte Poulsen, klabp@cas.au.dk eller Kasper Simonsen, kasper.simonsen@cas.au.dk

 

 

Forelæsning / foredrag