Mumieportrætter

Ægyptiske mumieportrætters kønsfordeling og den portrætterede alder

24.08.2016 | Toa Klitgaard Riismøller

Dato tor 15 sep
Tid 17:30 18:30
Sted Antikmuseet, Victor Albecks Vej 3, bygn. 1414, Aarhus Universitet, Aarhus C

Dansk Ægyptologisk Selskab inviterer sammen med Antikmuseet til foredrag om mumieportrætter v.  Bjarne Purup, Cand. mag. klassisk arkæologi, SAXO Instituttet, Københavns Universitet

Tidligere studier af ægyptiske mumieportrætter har ikke beskæftiget sig med kønsfordelingen og den portrætterede alder. Bjarne Purup stiller i dette foredrag spørgsmålet om, hvilken påvirkning det græsk-romerske samfund har haft på mumieportrætternes aldersgrupper og kønsfordeling. Der er en overvægt af unge kvinder blandt de kvindelige mumieportrætter, hvilket kan skyldes denne alders status i samfundet. En status, der ikke blev afmålt ud fra en politisk eller elitær karriere, som den mandlige elites status blev, men ud fra kvindens plads i familien, som datter, ægtefælle og moder.

I modsætning hertil er der blandt mandsportrætterne en mere jævn fordeling mellem de forskellige aldersgrupper. Bjarne vil argumentere for, at denne portrættering afspejler den græsk-romerske etniske og kulturelle gruppe, som mumieportrætterne ifølge forskningen tilhører. Det er yderligere muligt at analysere, hvor mange mænd og kvinder, der er portrætteret i de forskellige perioder. Dermed kan man dokumentere en kronologisk ændring i mumieportrætterne mod de ældre aldersgrupper i 2. årh. e.Kr. - mere markant for mænd end for kvinder. Hvad denne ændring i mumieportrætternes aldersgrupper afspejler, vil Bjarne også give svar på.

 

NB: Mødetid er kl. 17.20! Vær venligst præcis, da døren låses! Antikmuseet holder åbent fra kl. 16.30. Alle er velkomne og foredraget er gratis

 

Dansk Ægyptologisk Selskab hjemmeside: www.daes.dk

 

 

Forelæsning / foredrag