Palmyra Portrait Project lecture

"Important faces: grave reliefs with more than one individual (mainly) from the northern Roman frontier"

28.11.2016 | Toa Klitgaard Riismøller

Dato tir 06 dec
Tid 16:00 17:30
Sted Antikmuseet, Victor Albecks Vej 3, bygn. 1414, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C

The Palmyra Portrait Project invites you to the last lecture of 2017 held by By Postdoc Niels Bargfeldt, Det Danske Institut i Rom og Afdeling for Klassiske Studier, Aarhus Universitet 

"Roman provincial studies have almost always been permeated by the ideology and ethics of colonialism and post-colonialism, even when they are merely descriptive or claim to be something else. In other words, everything that goes on in the provinces is a result of some form of negotiation between the central imperial power and the people in the provinces. In an attempt to escape this perspective and place the people in a more local context we will on December the 6th look at personal relationships, at they appear in inscriptions and through imagery on roman gravestones in the northern provinces."


Danish:
"Studier af de romerske provinser har næsten altid været gennemsyret af kolonialismens og post-kolonialismens ideologi og etik, selv når de blot var beskrivelser, eller når de hævdede at være noget andet. Sagt med andre ord, alt hvad der udspiller sig i provinserne er resultatet af en eller anden form for forhandling mellem den centrale magt i imperiet og befolkningen i provinserne. For at forsøge at undslippe dette perspektiv og placere befolkningen i en mere lokal kontekst skal vi den 6. december se på personlige relationer, som de optræder i indskrifterne og gennem billedsproget på romerske gravesten i de nordlige provinser".


There will be a stand-up reception after each lecture in the foyer. Please be on time, as the doors to the museum will close when the lecture starts. 

The Palmyra Portrait Project is funded by the Carlsberg Foundation and Aarhus University. For further information, please contact Rubina Raja (rubina.raja@cas.au.dk). 

Forelæsning / foredrag