Palmyra´s little known neighbour

Osrhoene and its Sculpture

24.10.2016 | Toa Klitgaard Riismøller

Dato tir 01 nov
Tid 16:00 18:00
Sted Antikmuseet, Victor Albecks Vej 3, bygn. 1414, Aarhus Universitet, Aarhus C

Foredraget, der er det andet i rækken af efterårets tre Palmyra Portræt Projekt foredrag, holdes af Dr. Michael Blömer, Aarhus Universitet. Emnet for dagens foredrag er Palmyra’s Little Known Neighbour 

 

 

OBS: Foredraget vil blive holdt på engelsk.

 

Der vil være en lille reception i museets foyer efter foredraget. Det er er gratis og alle er velkommen.

 

Palmyra Portræt Projektet er finansieret af Carlsbergfondet og Aarhus Universitet.  

Antikmuseet (www.antikmuseet.au.dk) og Palmyra Portræt Projekt (http://projects.au.dk/palmyraportrait/)

 

NB: Kom venligst til tiden, da Antikmuseets døre lukkes præcist. 

Forelæsning / foredrag