Palmyrenske portrætter

Kunstmarkedets aktørers betydning for indsamling og forskning i Palmyrense portrætter

12.11.2015 | Toa Klitgaard Riismøller

Dato man 14 dec
Tid 16:15 18:00
Sted Antikmuseet, Victor Albecks Vej 3, bygn. 1414, 8000 Aarhus C

Tredje og sidste foredrag fra Palmyra Portræt Projekt i dette efterår:

Kunstmarkedets aktører og deres betydning for indsamlingen af - og forskningen i - palmyrenske portrætter.

Foredragsholder: Ditte Høj, cand. mag. stud., Aarhus Universitet

Der vil være en lille reception efter foredraget i museets foyer. Alle er velkomne

NB: Kom venligst til tiden, da Antikmuseets døre lukkes præcist.

Palmyra Portræt Projektet er finansieret af Carlsbergfondet og Aarhus Universitet.

Antikmuseet (www.antikmuseet.au.dk) og Palmyra Portræt Projekt (projects.au.dk/palmyraportrait)

Forelæsning / foredrag