Aarhus Universitets segl

SHS 2

Mennesker og guder ved Sortehavets kyster

Redigeret af Jakob Munk Højte & Pia Guldager Bilde                                             
Aarhus Universitetsforlag 2004
Køb bogen på Aarhus Universitetsforlag

Sortehavet var i antikken mødested for flere forskellige kulturer. I steppelandet nord for Sortehavet boede skythiske nomadestammer, langs hele kyststrækningen anlagde grækerne kolonier og i sydøst gjorde Persien sin indflydelse gældende. I dette kludetæppe af kulturpåvirkninger tog vante religiøse forestillinger nye former, når de skulle tilpasses lokale forhold. Fem antikforskere behandler i denne bog forskellige aspekter af det religiøse liv, som det udspillede sig ved Sortehavets kyster.

Indhold og download af pdf-filer

Kolofon (s. 1-4)

Forord (s. 5-8)

Indhold (s. 9)

George Hinge
Sjælevandring Skythien tur-retur (s. 11-27)

Pia Guldager Bilde
Templer ved Sortehavet (s. 29-51)

Vladimir F. Stolba
Guderne i Chersones: Parthenos og Herakles (s. 53-64)

Lise Hannestad
Hverdagsguder. Græske terrakotter ved Sortehavet (s. 65-74)

Jakob Munk Højte
Tempelstater i Pontos: Komana Pontike, Zela og Ameria (s. 75-97)

Litteratur, transskription, forfatterne, register over geografiske navne, register over person- og gudenavne, register over skriftlige kilder (s. 98-115)