Aarhus Universitets segl

Forskning

Forskningsprojekter

Antikmuseet og dets medarbejdere indgår i flere forskningsprojekter, hvor museets leder samarbejder med bl.a. Afdeling for Klassisk Arkæologi og Center for Museologi.

Apulisk keramik fra en kunsthandlers varelager

Antikmuseet har fået deponeret over 1.500 apuliske potteskår fra Italien. De stammer fra en britisk kunsthandlers varelager, som blev ransaget i Geneve i 2014 og repatrieret til Italien i 2016. Vi skal i projektet både undersøge skårenes moderne historie fra rovgravning til varelager og så på hvordan den slags arkæologisk materiale skal publiceres i fremtiden. Læs mere om projektet.  

Universitetsmuseet som læringsmiljø

Antikmuseet arbejder med forskellige empiriske projekter, som undersøger universitetsmuseet som læringsmiljø. Museets formidlingstiltag indgår som empirisk materiale med henblik på en undersøgelse af universitetssamlingernes potentiale som læringsredskaber på gymnasie- og universitetsniveau.

Det strategiske museum (2010-2012)

Museets leder har deltaget i forskningsprojektet Det strategiske museum finansieret af Forskningsrådet for Kommunikation og Kultur. Sammen med lektor Ane Hejlskov Larsen har hun arbejdet med sponsering på de danske museer.