Aarhus Universitets segl

Apulisk keramik fra kunsthandelen

Antikmuseet har fået en unik mulighed for at forske i international antikvitetshandel gennem et langtidslån af ca. 1.500 potteskår, som stammer fra kunsthandleren Robin Symes’ varelager i Geneve. Skårene blev konfiskeret af det schweiziske politi i foråret 2014 sammen med en stor mængde andre oldsager. Hele lageret blev returneret til Italien i januar 2016, og skårene er udlånt gennem det italienske kunstpoliti og det italienske kulturministerium 

Potteskårene fra kunsthandlerens varelager består af fragmenter af bemalede lerkar, som efter al sandsynlighed er illegalt udgravet i Apulien i Syditalien og illegalt eksporteret ud af landet. Apulien har været et særligt udsat sted for illegale udgravninger i anden halvdel af det 20. århundrede. 

Apulisk keramik i kasseApulian pottery fragment

Siden 1970’erne er begrebet illegale oldsager blevet brugt om genstande, der er rovgravet og illegalt eksporteret ud af oprindelseslandet og solgt via det internationale kunstmarked. I midten af 1990’erne afslørede det italienske kunstpolitik et stort netværk af handlende involveret i illegal handel. Salgsmateriale, fotografier og andre dokumenter kan nu bevise de ulovlige aktiviteter. Det har ført til at store mængder oldsager er blevet leveret tilbage til Italien og har fået betegnelsen ’illegale antikker’.

Men hvad stiller forskningen op med de illegale antikker? I arkæologisk forskning argumenteres for, at genstande uden arkæologisk proveniens ikke bør publiceres i videnskabelige tidsskrifter. Det skyldes, dels at de er uden værdi for en forskning, hvor den arkæologiske udgravningskontekst er det afgørende og ikke selve genstanden. Der er opstået et skel mellem kunsthistorisk ’traditionel’ forskning, som tager udgangspunkt i genstande, og den arkæologiske forskning, som tager udgangspunkt i fundkontekst.  Men det skyldes også, at publikation har været en måde at legitimere genstandene på. Gennem publicering var forskere med til at give dem en historie, en proveniens, og dermed også øge deres værdi.

Skårene fra kunsthandlerens varelager er ikke længere i handlen, og det giver os en unik mulighed for at forske og publicere materialet, uden at vi dermed legitimerer og blåstempler handel med oldsager. Takket være støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond har Antikmuseet kunne ansætte den internationalt anerkendte forsker i det illegale kunstmarked Christos Tsirogiannis som gæsteprofessor i efteråret 2018. Tsirogiannis’ forskning har fokuseret på at identificere genstande på kunstmarkedet, som er dokumenteret i de kunsthandlerarkiver, der er beslaglagt siden 1995. Han har skrevet phd-afhandling om Robin Symes og Christos Michaelides’ arkiv, som snart udkommer i bogform.

Antikmuseets projekt har to mål, dels at afdække hvordan genstandene er endt på det internationale kunstmarked, dels at finde ud af hvad vi kan omkring deres fundsted og antikke betydning. Forskning i apulisk keramik har været præget af, at en meget stor del af den kendte keramik ikke har nogen fundkontekst. Fra 1980’erne dukkede meget store mængder op på kunstmarkedet, og der var et tæt samarbejde mellem kunsthandlen og forskere, som klassificerede vaserne efter værksteder og vasemalere. Vaserne er rigt dekoreret med illustrationer af myter og dagligdagsscener. De fleste stammer formodentlig fra grave, for store pragtvaser var en del af gravudstyr for mange beboere i Syditalien. Vaserne og deres dekoration giver os dermed en rig visuel kilde til forestillingen om liv og død i 300-tallet f.Kr.  

Projektet arbejder ud fra en ide om at gøre materialet tilgængeligt digitalt og bruge det digitale medie til at facilitere større samarbejde på tværs af institutioner, bl.a. gennem 3D scanninger af fragmenter for at gøre det muligt at teste digitalt om skår i forskellige samlinger passer sammen.

Læs mere om Robin Symes:

Christos Tsirogiannis 2016:Attitudes in Transit: Symes Material from Market to Source, Journal of Art CrimeSpring, 79–86.

David Gill 2016: Robin Symes, returns from Geneva and the Medici Dossier, on Looting Matters: http://lootingmatters.blogspot.dk/2016/02/robin-symes-returns-from-geneva-and.html

Peter Watson 2004: The Fall of Robin Symes, Culture without Context 15, 20-22.

Andrew Slayman 2006: The Trial in Rome, Archaeology Online Featurehttp://archive.archaeology.org/online/features/italytrial/  

Dokumenter fra Robin Symes Limited: 
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/01315755/filing-history?page=6