Aarhus Universitets segl

SHS 1

På randen af det ukendte

Redigeret af Tønnes Becker-Nielsen & George Hinge                            
Aarhus Universitetsforlag 2003
Køb bogen på Aarhus Universitetsforlag

Sortehavet lå ved den yderste rand af den græsk-romerske verden. Gennem det meste af oldtiden havde man kun uklare forestillinger om Pontos Euxeinos, "Det gæstmilde Hav", og om de folkeslag der boede omkring det. I denne bog fortæller fem antikforskere om hvordan Sortehavsregionens geografi og etnografi blev beskrevet hos fem antikke forfattere: Herodot (ca. 484-425 f.Kr.), Xenofon (ca. 430-355 f.Kr.), Strabon (ca. 64 f.Kr.-24 e.Kr.), Ptolemaios (ca. 100-170 e.Kr.) og Ammianus Marcellinus (ca. 330-400 e.Kr.).

Indhold og download af pdf-filer

Omslag

Kort

Kolofon (s. 1-4)

Forord (s. 5-7)

Indhold (s. 9)

Jakob Munk Højte
Om forsidebilledet (s. 11-12)

George Hinge
Herodots skythiske nomader (s. 13-33)

Bodil Due
Kulturmødet mellem græker og barbar hos Xenofon (s. 35-42)

Jan Willem Drijvers
Strabon om Sortehavet (s. 43-54)

Tønnes Bekker-Nielsen
Ptolemaios fra Alexandria og hans samtidige (s. 55-66)

Arne Søby Christensen
Ammianus Marcellinus' beretning om Sortehavsegnene (s. 67-83)

Litteratur etc. (s. 85-96)