Aarhus Universitets segl

Antikkens veje til renæssancens Danmark

Udstillingen fortæller om, hvordan antikken kom til Danmark igennem tre danske lærde: Litteraten og pædagogen Christiern Pedersen (1480-1554), digteren Rasmus Glad (1526-1582) og lægen og samleren Ole Worm (1588-1654). Gennem deres fortællinger formidler udstillingen en periode på godt 100 år, der grundlæggende forandrede opfattelsen af dansk kultur, tro og samfund for altid.

Renæssancen tog sin begyndelse i 1300-tallets Italien, og nåede med sine banebrydende ideer til Danmark omkring år 1500. Her vendte danske digtere, kunstnere, kongelige og videnskabsmænd blikket mod det antikke Grækenland og Rom ansporet af humanisterne, en kulturel bevægelse af lærde.

Antikke tekster på græsk og latin havde længe været en integreret del af Europas kultur i kraft af kristendommen. Da humanisternes drøm om at genskabe antikkens højkultur bredte sig nordpå over Tyskland til Danmark, fik antikken en ny rolle. Det var ikke længere hovedsagelig de kristne tekster skrevet på latin og græsk, som blev læst. Humanisterne vendte tilbage til det antikke latinske sprog, som de anså for en særlig værdi og kilde til antikkens højkultur. Sproget var forbindelsen til den glorværdige fortid og samtidig midlet til en lige så strålende samtid.

Antikkens veje til renæssancens Danmark samler unikke bøger, håndskrifter og genstande for derigennem at give et dybdegående billede af renæssancens tankeverden, hvori antikken stod så centralt. Udstillingen viser hvordan det akademiske fællesprog nylatin var kerneinstrumentet for udviklingen og udvekslingen af humanistisk ideer på tværs af Europa.

Udstillingen udspringer af forskningsprojektet Cultural Encounter (Carlsbergfondet 2015-2018) ledet af Prof. Marianne Pade, direktør for Det Danske Institut i Rom. Antikkens veje til renæssancens Danmark vil således  formidle spritnyt, forskningsbaseret materiale. Udstillingens aktualitet højnes yderligere idet den markerer reformationsjubilæet 2017 ved at give et unikt indblik i den verden, reformationen var med til at forandre og forme for fremtiden.