Aarhus Universitets segl

Bo Mølgaard

Den århusianske billedkunstner Bo Mølgaard har gennem en længere periode registreret, indsamlet, fotograferet og digitalt bearbejdet materiale til en værkserie, hvis fortælleramme og billedmæssige grundstof er Pergamonaltret. Værkerne kredser om kunstnerens fascination af fragmentet som symbol på nedbrydning, kunstens rolle som trofæ og museernes rolle i statens selviscenesættelse.
Specielt den klassiske græske og romerske kunst har her været brugt og misbrugt gennem tiden til politiske manifestationer. I vore dage ser vi det for eksempel, når stater kræver tilbagelevering af kulturarv, som i tidens løb er bragt ud af landet. Det gælder også Pergamonaltret, som det nuværende Bergamas borgmester i en storstilet kampagne kæmpede for at få tilbage til Tyrkiet i 1990’erne.
Pergamonaltret er dermed et af de antikke værker, som indbyder til reflektion og inspiration på flere niveauer. Det er et mesterværk i klassisk billedhuggerkunst. Det er forskningsmæssigt åbent for mange fortolkningsmuligheder. Det er et monument over den moderne museumsinstitution og dens betydning for nationers identitetsdannelse. Og det er ikke mindst et stykke kulturarv med stor politisk betydning.
I Antikmuseet får Bo Mølgaards værker modspil af den græske og romerske billedkunst og sætter gang i tanker og spørgsmål om den antikke kunst og kulturs betydning i det 21. århundrede. I anledning af udstilling er der udarbejdet en folder, som giver en introduktion til Pergamonaltrets histore fra opførelsen i 2. årh. f.Kr. og til opsætningen i museet i Berlin. Derefter introduceres Bo Mølgaards værkserie, efterfulgt af en liste over de udstillede værker og kunstnerens CV.

Download folder som pdf-fil

Omslag til folder som pdf-fil

I perioden 4. marts - 1. april var der samtidig en udstilling med værker af Bo Mølgaard i DGI-byen ved Bruuns Galleri. Her udstilledes også en afstøbning af en diskosbærer fra Antikmuseets samling.

Projektet blev støttet af Statens Kunst-råds Billedkunstudvalg samt Århus Kommunes Kulturudviklingspulje og Århus Kommunes Initiativpulje.