Aarhus Universitets segl

Det hellige rum særudstilling 2010 om religion og kult i det græsk romerske nærorienten

Det hellige rum

Religion og kult i den græsk-romerske Nærorient

Et besøg i særudstillingen Det hellige rum giver et indblik i, hvad der foregik i nogle af de mange forskellige helligdomme i den græsk-romerske Nærorient, den region der i dag svarer til det moderne Mellemøsten. Gennem et udvalg af antikke tekster og eksempler på kunstværker, brugsgenstande og arkitektur fortælles om religion og tro i et traditionsrigt, multikulturelt samfund. De græsk-romerske og nærorientalske religioner var polyteistiske, dvs. man dyrkede mange forskellige guder. Samtidig var det også i denne region, at de tre store monoteistiske verdensreligioner, jødedommen, kristendommen og islam udviklede sig. I mange århundreder eksisterede både de monoteistiske og de polyteistiske religioner side om side, indtil de græsk-romerske og nærorientalske guder helt blev fortrængt af de monoteistiske religioner.

Udstillingen er bygget op som en græsk-romersk helligdom. Først kom man ind i tempelforgården, som var fyldt med gaver til guderne. Her fandt mange af ritualerne sted. Men helligdomme var også ramme om en lang række andre aktiviteter som religiøse måltider og markeder. Mange af disse funktioner forbinder vi i dag ikke nødvendigvis med noget religiøst, men i antikken var de uløseligt knyttet til det religiøse, både i polyteistiske og monoteistiske sammenhænge. I det allerhelligste, ofte det inderste rum i templet eller en hule, stod gudebilledet. Udstillingen sætter fokus på religion og samfund og skal vække til eftertanke omkring, hvorledes religioner konstant var og er i samspil med det omkringliggende samfund og derfor er under konstant forandring i et forsøg på at påvirke eller tilpasse sig.   

Antikmuseet har lånt genstande og udstillingsmateriel af følgende museer til udstillingen:

Tak til Novo Nordisk Fonden og Aarhus Universitets Forskningsfond for finansiel støtte til projektet.

Udstillingen er lavet af en arbejdsgruppe bestående af lektor Rubina Raja, post.doc Birgitte Bøgh, dramaturg Trine Egelund Jensen og lektor og museumsleder Vinnie Nørskov. Vi har desuden fået hjælp til oversættelse af tekster af lektor George Hinge.

I forbindelse med udstillingen udkom bogen Det hellige rum, redigeret af Birgitte Bøgh, Vinnie Nørskov og Rubina Raja og udgivet af Aarhus Universitetsforlag