Aarhus Universitets segl

KANON - Marie Retpen og Kristine Hellesøe Appel

Den græske billedhugger Polyklet skabte omkring 450 f.v.t. en skulptur han kaldte Kanon. Det græske ord betød rettesnor, stang, målestok eller regel, og skulpturen var en materialisering af de proportioner, som Polyklet havde fundet frem til – idealet for menneskekroppen på baggrund af studier af symmetri og proportioner mellem de forskellige kropsdele.

Det ideal har drevet og forfulgt kunstnere lige siden. Det gælder også de to kunstnere som udstiller på Antikmuseet ved Aarhus Universitet fra 25. oktober. Kristine Hellesøe Appel og Marie Retpen tager i deres udstilling udgangspunkt i kroppen som ideal. De har ladet sig inspirere af Antikmuseets gipsafstøbninger og forholder sig til den ideelle form som det, vi stræber efter og formløsheden som noget, vi helst ikke vil kendes ved. Kontrol over for det ukontrollerede.

Grækerne stræbte efter et uopnåeligt ideal og mente, at den ypperste kunst overgik naturen – den bedste maler kunne snyde fuglene med sit maleri af druer. Udstillingen Kanon er en sanselig undersøgelse af kroppen og idealet. Værkerne er fremstillet af silikone, glas, papir og gips. Gennem de forskellige materialers egenskaber peges der på kroppens form og formløshed, på storhed og forfald. Store skygger, tilfældige former, spor af noget og konkret materiale. Ligesom med kroppen, kan materialerne kun styres til dels. Når papir kommer i vand og krøllet glas, når silikone imiterer, når kropsdele afstøbes i gips, opstår tilfældighederne. Det kommer ud af proportion.

Udstillingsperiode 25.10-21.12. 2023. Udstillingen var støttet af Statens Kunstfond.

Mere informationer om de to kunstnere kan findes på deres hjemmesider:

Kristine Hellesøe Appel: kristinehellesoe.dk

Marie Retpen info: www.marieretpen.com