Aarhus Universitets segl

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale til gymnasieskolen

Demokratiets væsen - en dag om demokrati fra antikken til i dag for gymnasieklasser

På disse sider kan du finde undervisningsmateriale til gymnasieskolens undervisning i oldtidskundskab, historie og billedkunst. Materialet er stadig under udarbejdelse, men vi lægger det ud efterhånden, som det bliver færdig. Det er opbygget som en række overordnede emner, og det er planlagt, at der til alle emner skal være tre forskellige indgange alt efter undervisningens form:

  • Klasseundervisning, hvor materialet her kan danne udgangspunkt for en perspektivering af et forløb om f.eks. skulptur, arkitektur eller keramik, evt. som gruppearbejde omkring de fem emner.
  • Besøg på Antikmuseet, hvor emnerne kan belyses ud fra udvalgte genstande i museets samling. Her vil der blive udarbejdet oplæg til brug af forskellige genstande i museets samlinger.
  • Feltarbejde, hvor emnerne skal belyses via antikkens efterliv i en almindelig dansk købstad. Her kan eleverne selv få mulighed for at afprøve antikkens virkning anno 2008. Hvor finder du antikken i bybilledet eller i dagligdagen. Her kan museets særudstilling Antikken i Århus bruges som inspiration til, hvad man kan finde i en almindelig købstad i Danmark.