Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Det hellige rum

Vi lever i en tid, hvor religion er blevet en afgørende faktor i sameksistensen nationer imellem. De tre monoteistiske religioner i Europa, jødedom, kristendom og islam, udspringer alle i samme område, som defineres som det græsk-romerske Nærorienten. Vores samtid er på en lang række områder præget af denne historiske periode og kultur.

Mellemøsten er i dag et internationalt brændpunkt, som dagligt er i mediernes søgelys. Regionen er blevet et symbol på sammenstødet mellem kulturer, mellem øst og vest, mellem etniske, religiøse og politiske grupper. Samtidig udvises der en stadigt voksende akademisk interesse for Mellemøsten i århundrederne omkring vor tidsregnings begyndelse. Områdets politiske og religiøse konflikter påvirker hele den vestlige verden, så derfor er det ikke overraskende, at der ikke kun forskes i det moderne Mellemøsten, men også i mange aspekter af denne regions arkæologi og historie. Området blev en central del af det romerske imperium og var arnestedet for de tre monoteistiske verdensreligioner, som i vore dage er kommet til at spille en stadig større rolle for verdens politiske udvikling.

Jødedommen, kristendommen og islam har alle udspring i Mellemøsten og opstod i en tid, hvor polyteisme – dyrkelse af flere guder – var reglen og ikke undtagelsen. Dette er et aspekt, der ofte ignoreres, når disse religioner diskuteres. Der er mange forskelle mellem de tre religioner, men der er også mange fællestræk, og de var i høj grad præget af deres samtid og religiøse omverden. Alle tre religioner bærer præg af at have udviklet sig i en fælles kultursfære, som allerede fra tidlig tid var under indflydelse af andre kultursfærer, heriblandt den græske.